beat365在线登录

最新消息
控制学院关于在职攻读硕士学位终止学籍的公示(三)
时间:2015-12-15 来源:研究生教学办 编辑:yjsjy 访问次数:6231
根据国家和学校的有关规定,拟对以下在职攻读硕士学位作终止学籍处理,现公示如下:
2008级延期超期予以中止学籍的有1人:裘尧华  
如有异议,请联系: 0571—87951921(黄老师),
           E-mail: ymhuang@zju.edu.cn
公示期自2015年12月15日起至2015年12月25日止

请2008级及以前还在册的个别同学注意:若在2016年12月底前还未答辩,学院将终止学籍并公示。

 

                                                            控制学院研究生科

                                                                   2015.12.15